Velkommen til kviknemusikken.no.

Kviknemusikken.no er ei samling tradisjonsmusikk og gammel dansemusikk fra Kvikne.

Samlinga inneholder noter, kommentarer og lydfil til hver enkelt lek. Videre er det en oversikt over kildene, artikler om dansespell og spellmenn i Kvikne, og en bildesamling.

Foreløpig omfatter samlinga pols/sprenglek, vals, galopp m.v., masurka og ringlender. Etter hvert vil det også bli lagt inn halling, marsj og vokal folkemusikk.