Velkommen til kviknemusikken.no.

Kviknemusikken.no er ei samling tradisjonsmusikk og gammel dansemusikk fra Kvikne.

Samlinga inneholder noter, kommentarer og lydfil til hver enkelt lek. Videre er det en oversikt over kildene, artikler om dansespell og spellmenn i Kvikne, og en bildesamling.

Dette er ikke noe ferdig verk, det er ei levende samling som blir oppdatert og justert med nye opplysninger, med leker jeg ikke har visst om, med bilder, og med oppretting av feil.